กรงนกอวกาศ

อุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับไก่ไข่

Project Description

Valli ใส่ใจทุกความจำเป็นของตลาดสัตว์ปีกอยู่เสมอและเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้จากโครงการอาณานิคมอวกาศจึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกฎหมายของยุโรปว่าด้วยสวัสดิภาพของไก่ไข่ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของฟาร์มเป็ดไก่ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาณานิคมที่มั่งคั่ง หรือระบบกรงนก จึงได้มีการพัฒนา “กรงนกอวกาศ” ขึ้นมา “กรงนกอวกาศ” สามารถตอบสนองความต้องการประเภทต่างๆ ของลูกค้าของเราได้ด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นเพื่อให้การลงทุนของลูกค้าสามารถสร้างกำไรได้ยาวนานที่สุด

 

VLV AVIARY

SPACE AVIARY

AVIARY SYSTEM

COUNCIL DIRECTIVE 1999/74