การกำจัดขี้ไก่

การทำความสะอาดขี้ไก่และการทำให้ขี้ไก่แห้ง

Project Description

อุปกร์ณ์ VALLI ที่ทันสมัยทั้งหมดถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อกำจัดขี้ไก่โดยใช้สายพานลำเลียง

อาณานิคมหรือกรงแต่ละชั้นจะมีสายพานพีพีหนา 1 มม. สำหรับอุปกรณ์ไก่สาว ไก่ไข่ และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ในขณะที่สายพานของอุปกรณ์สำหรับไก่เนื้อจะมีความหนา 1.2 มม.
สายพานจะถูกรองรับด้วยคานเว้าด้านข้าง แต่ละชั้นจะมีมอเตอร์แบบเฟืองและสายพานจะถูกเชื่อมต่อโดยตรงกับลูกกลิ้งขับเคลื่อนโดยจะไม่มีโซ่ ขี้ไก่จะถูกลำเลียงจากสายพานลำเลียงไปด้านนอกโดยใช้อุปกรณ์ลำเลียงที่ทำด้วยพีวีซีและยางในแนวนอนและแนวเอียงซึ่งสามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด อุปกรณ์ทุกรุ่นสำหรับไก่สาว ไก่ไข่ และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังมีเวอร์ชั่นที่มีท่อเป่าแห้งพีวีซีที่ติดตั้งในแต่ละชั้นที่ตรงกลางอุปกรณ์สำหรับทำให้ขี้ไก่แห้งในขณะที่อยู่บนสายพาน
พัดลมหอยโข่งอย่างน้อยหนึ่งตัวจะเป่าลมไปที่ท่อพีวีซีและไปที่สายพานทั้งหมดใต้กรงหรืออาณานิคม สามารถดูดลมจากด้านในหรือด้านนอกโรงเลี้ยงไก่หรือผสมกันได้ด้วยระบบชัตเตอร์แบบสลับ
นอกจากการทำให้ขี้ไก่แห้งแล้วลมที่ออกมาจากรูทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นจึงทำให้ไก่มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น
ระบบจะทำให้ขี้ไก่แห้งบางส่วนประมาณ 35%
หากต้องการทำให้ขี้ไก่แห้ง 80% Valli ขอเสนออุโมงค์เป่าแห้ง VALLI T.E.
ระบบหลายชั้นนี้ประกอบไปด้วยสายพานแบบมีรูที่จะทำให้ชั้นขี้ไก่มีความหนาเท่าๆ กันและเป่าแห้งโดยใช้ลมเสียที่ออกมาจากพัดลมที่ใช้ระบายอากาศโรงเลี้ยงไก่ตามปกติ
อีกทั้งยังมีระบบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถทำให้ขี้ไก่แห้งได้บางส่วนในลักษณะเดียวกัน เช่น หน่วยระบายอากาศที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนและเครื่องเป่าแห้งภายนอกขนาดเล็ก

GENERAL BROCHURE