การเก็บไข่

ระบบยก– ระบบบันไดเลื่อน–ลิฟต์

Project Description

อุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับไก่ไข่และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไข่จะไหลลงบนพื้นลอยในตาข่ายลวดที่เอียง 6.5-7 องศา ไปยังช่องไข่
จะมีสายพานล้างไข่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในขณะที่มีระบบทำความสะอาดทางเลือกที่จะฉีดลมไปที่ไข่ นอกจากแผ่นกั้นเพื่อป้องกันไข่แล้วยังสามารถติดตั้งลดกั้นและลวดหยุดไข่ได้อีกด้วย

มีสองระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับการเก็บไข่:

– ระบบยก
เป็นระบบที่เรียบง่ายและรับรองความสะอาดของไข่ด้วยการส่งไข่เพียงครั้งเดียวจากสายพานลำเลียงตรงไปยังลูกกลิ้งลำเลียง ลูกกลิ้งลำเลียงนี้จะถูกยกขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของชั้นเก็บไข่อย่างแม่นยำ สามารถเลือกหน่วยขับที่ปรับความถี่ได้ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วของสายพานได้
– ระบบบันได้เลื่อน-ลิฟต์
ระบบนี้ประกอบไปด้วยชุดลำเลียงขนาดเล็กที่ลำเลียงไข่ไปที่ตะกร้าลูกกลิ้งของลิฟต์และแยกไข่เปลือกนิ่มออกและปรับให้ตรงกับระบบขนส่ง
ระดับของระบบลำเลียงสามารถตั้งได้ตามความจำเป็นของลูกค้า
สามารถเก็บบนโต๊ะที่ตั้งไว้บนลิฟต์ได้โดยตรง
มีอุปกรณ์ขนส่งไข่ที่มีความกว้างหลายขนาดตามอัตราการไหลที่ต้องการ มีฝาปิดสำหรับส่วนขนส่งภายนอกอาคาร

GENERAL BROCHURE