อุปกรณ์สำหรับผู้ผสมพันธุ์

สำหรับการสืบพันธุ์ระหว่างพ่อไก่กับไก่ไข่

Project Description

โครงการ “ครอบครัวอวกาศ” คือการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายของโครงสร้างของรุ่น B.E.10 กับความสะดวกสบายของอาณานิคมอวกาศเพื่อช่วยการสืบพันธุ์ระหว่างพ่อไก่กับไก่ไข่ในวิธีที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่ายที่สุด

GENERAL BROCHURE