ไก่เนื้อ

อาณานิคมไก่เนื้อที่ดีที่สุด

Project Description

โครงการ “ไก่เนื้อที่ดีที่สุด” เป็นโซลูชั่นที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันและพัฒนามาจากประสบการณ์ที่ได้มาตั้งแต่การผลิตกรงรุ่นแรกๆ ที่ VALLI ผลิตสำหรับไก่เนื้อในปี 1968
กรงเหล่านี้ให้อาณานิคมที่สะดวกสบายและกว้างขวางด้วยพื้นที่ผิวประมาณ 4.5 ตารางเมตรต่อกรง และถูกออกแบบมาเพื่อเป็นบ้านให้กับไก่ที่หนักรวมกันกว่า 200 กิโลกรัม กรงรุ่นนี้ถูกนำมาใช้แทนกรงรุ่นเก่าๆ และผสมผสานประโยชน์จากการทำฟาร์มไก่บนพื้นและการทำฟาร์มไก่จำนวนมากเข้าด้วยกัน
อาณานิคม “ไก่เนื้อที่ดีที่สุด” มีสภาวะอนามัยที่ดีเลิศ โรงเลี้ยงไก่สามารถจุไก่ได้จำนวนมากเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มจำนวนวงจรของไก่ได้มากขึ้นต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับการทำฟาร์มไก่บนพื้นและไก่เติบโตเท่าๆ กันเนื่องจากมีการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ
นอกจากนี้ “ไก่เนื้อที่ดีที่สุด” ยังสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
มีประตูเลื่อนและรางอาหารอัตโนมัติแบบวงก้นหอย พื้นรวงผึ้งสามารถถอดได้ง่ายสำหรับการเก็บไก่แบบอัตโนมัติ

GENERAL BROCHURE