Besleme Sistemleri

hoperler - düz zincir - spiral

Project Info

Project Description

Besleme konusunda VALLI firması, ekipmanlara göre kendi aralarında birleştirilebilen ve tamamen programlanabilir olan üç sistem sunmaktadır. Hoperle besleme sistemi, piliç, yumurta tavuğu ve damızlık tavuk ekipmanlarında kullanılmaktadır.
Bu patentli benzersiz sistem, yemliklerin yuvarlatılmış dış tarafı boyunca ilerleyen bağımsız hoperlerden oluşur. Bu sistem gerek beslenme hatlarının sayısı, gerekse hattın sonundaki bekleme sürelerinin seçimi açısından programlanabilir bir sistemdir. Yemlerin topaklanması ve birbirinden ayrılmasını önlemek için hoper tasarımına özel bir dikkat gösterilmiştir.
VALLI aynı zamanda, park halindeki elemanlarda bulunan artık yemleri toplayan sade olduğu kadar verimli bir aksesuar olan BIP BIP serisini sunar. Yumurta tavukları ile et tavuklarına yönelik aksesuarların tümünde mevcut olan bu sistem aynı zamanda, hayvanların ömürlerindeki dördüncü haftaya karşılık gelen piliç ekipmanlarında da kullanılabilir. Piliç ekipmanlarında ayrıca istenilen hoperler numarasına veya sayısına göre doldurularak, ayırma platformlarında gerekmeyen hoperler boş bırakılabilir.

Düz zincir sistemi ise piliç, yumurta tavuğu ve damızlık tavuk ekipmanlarında kullanılmaktadır.
Kafes sırası başına yemleme için bir adet çoklu hoper kulesi standarttır; çalışma ve yem seçimi sürelerini kısaltmak için zincir devresini bölmek amacıyla iki adet çok hoperli kule uygulanabilir.

Son olarak, et tavuklarına yönelik ekipmanlarda yem tabaklarını beslemek için kullanılan ve Space Colony zenginleştirilmiş yumurta tavuğu ekipmanlarında ilave besleme ve kap dağıtım sistemi olarak yararlanılabilen spiralli besleme sistemi mevcuttur.

Tüm besleme sistemlerinde 50 metreküpe kadar silolar, ihtiyaca göre kapasitesi saatte 4500 kg’a kadar çıkan burgulu tekli veya ikili halde uygulanabilmektedir.

GENERAL BROCHURE